Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC - patronem honorowym Forum Dostępności

Podziel się

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC - organizacja pozarządowa, realizująca działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w zrównoważonym kierunku po raz kolejny została Patronem Honorowym Forum Dostępności

Misją PLGBC jest radykalna transformacja budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania i rozbierania był jak najbardziej zrównoważony.

 

PLGBC stanowi część globalnej społeczności blisko 80 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council. PLGBC reprezentuje polski sektor budownictwa ekologicznego na arenie międzynarodowej. Daje to szansę na aktywny udział w globalnych dyskusjach, wymianę poglądów i wpływanie na kształtowanie światowych trendów.

Organizacja korzysta z globalnej wiedzy, trendów i doświadczeń naszych siostrzanych organizacji, wymieniając się najlepszymi praktykami, a także wspólnie działając na rzecz standardów zrównoważonego budownictwa na świecie.