Organizator:

Polska Rada Centrów Handlowych patronem honorowym Forum 2024

Podziel się

Miło nam poinformować, że Polska Rada Centrów Handlowych została Patronem Honorowym naszego Wydarzenia. Polska Rada Centrów Handlowych to stowarzyszenie, którego misją jest reprezentowanie interesów branży centrów handlowych i swoich członków, integrowanie ich oraz tworzenie platformy dialogu zarówno wewnątrz branży, jak i ze środowiskami zewnętrznymi – organizacjami, instytucjami, organami władzy.

Stowarzyszenie dba o pozytywny wizerunek branży, promuje i nagradza najlepsze praktyki oraz organizuje wydarzenia w celu inspirowania, edukowania i wymiany doświadczeń między członkami oraz partnerami. Uczestniczy w tworzeniu i promowaniu standardów rynkowych poprzez zbieranie, analizowanie i prezentowanie rzetelnych danych na temat branży oraz trendów jej rozwoju. Jest merytorycznym głosem sektora w sprawie regulacji prawnych. Opracowuje wraz z partnerami i publikuje materiały oraz badania rynkowe na temat głównych obszarów zainteresowań, jak: zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dostępność centrów handlowych oraz ich przyszłość.