Organizator:

Już w najbliższy weekend!

Podziel się

13 listopada rusza 1 edycja Forum Dostępności, jednego z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych tematyce projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej. Konferencja odbędzie się w Poznaniu i zgromadzi przedstawicieli branży architektonicznej, deweloperskiej i budowlanej, administracji publicznej oraz podmiotów działających w obszarze wzornictwa przemysłowego

Wydarzenie skupi się na omówieniu wyzwań związanych ze zmianami prawnymi i społecznymi dotyczącymi dostępności architektonicznej, a także kierunkach rozwoju projektowania architektury i produktów dostępnych dla wszystkich. Uczestnicy będą mieć okazję spotkać się z ekspertami zajmującymi się tworzeniem rozwiązań bez barier oraz poznać najnowsze trendy i technologie związane z dostępnością.


W trakcie dwudniowego wydarzenia odbędą się liczne panele dyskusyjne i prezentacje, a każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w interesujących go sesjach i zdobycia nowej wiedzy na temat projektowania bez barier. Ważnym elementem będą prezentacje studiów przypadku, które przedstawią najlepsze praktyki i projekty dotyczące dostępności architektonicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami, które poszerzą ich wiedzę i inspirują do tworzenia bardziej dostępnych i przyjaznych dla wszystkich miejsc.

W dniu 13 listopada program obejmować będzie tematy:
• Panel otwarcia - Trendy 2023/24
• Ewakuacja osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
• Wypełnianie papierów, czy realne działania. Wellbeing i ESG w przedsiębiorstwie;
• Oko w oko z Przemo Łukasik Medusa Group;
• Czy projektowanie uniwersalne musi być ble?
• Architektura zabawy. Projektowanie uniwersalne żłobków, przedszkoli, placów zabaw;
• Oko w oko z KaboPydo;
• Oko w oko z Joanną Leciejewską;
• Jak się nie zgubić, jak się odnaleźć? Projektowanie dobrej informacji;
• Pressalit rozwiązania w zakresie zapewniania dostępności;
• Uniwersalnie o designie. Jak projektować produkty dostępne?
• Budynki bez barier, certyfikacja;
• Case study – Centrum Szyfrów Enigma.
Z kolei 14 listopada poruszona zostanie tematyka:
• Architektura pieniądza. O dostępności banków i bankomatów;
• Meble, biuro, ergonomia;
• Jak przepisy zmieniają projektowanie. Nowelizacja warunków technicznych oraz EAA;
• Transport uniwersalny;
• Zrehabilitować przestrzenie senioralne, czyli nowe podejście do projektowania wnętrz dla
ochrony zdrowia, na przykładzie Ośrodka Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej Neuroport
w Kiekrzu;
• Technologia vs. Dostępność. Rozwiązania technologicznie w służbie człowieka;
• Dostępność w ochronie zdrowia;
• Wielofunkcyjność a uniwersalność. Rola obiektów wielofunkcyjnych w budowaniu
dostępności;
• Aorta budynku. Windy;
• Oko w oko z Tomaszem Koniorem;
• Oko w oko z Marcinem Citko;
• Dostępność wysokich lotów. Projektowanie uniwersalne na lotniskach;
• Przestrzeń styku. O projektowaniu na styku przestrzeni publicznej i komercyjnej;
• Rola badań w projektowaniu uniwersalnym.


Wydarzenie umożliwi również nawiązanie cennych kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży. Spotkania networkingowe i stoiska wystawiennicze będą stanowić centrum wymiany pomysłów oraz możliwość znalezienia partnerów do współpracy przy innowacyjnych projektach.

Patronat Honorowy nad Forum Dostępności objęli: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowa Izba Architektów RP, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Polski Związek Firm Deweloperskich, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Politechnika Poznańska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Rada Centrów Handlowych, Polska Rada Facility Management, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Prezydent Miasta Poznania, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Związek Banków Polskich.

Patronat Wspierający nad wydarzeniem objęli: Brama Poznania, Centrum Szyfrów Enigma, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Echo-system – systemy wspomagające słuch, Instytut Techniki Budowlanej, LOT Polskie Linie Lotnicze, Przewijamy Polskę. Organizatorzy Forum Dostępności mają nadzieję, że to wydarzenie przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej na temat projektowania bez barier oraz pobudzi do tworzenia bardziej dostępnych przestrzeni. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do rejestracji i udziału w tym ważnym wydarzeniu. 

Szczegółowy program Prelegenci wydarzenia KUP BILET