Organizator:

Forum Dostępności pod patronatem Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

Podziel się

Instytut opowiada o polskiej architekturze, najciekawszych budynkach i projektach, wyjątkowych postaciach i zjawiskach, które wpływały i wpływają na kształt naszego otoczenia. Opracowuje programy i strategie kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promuje dobrą architekturę i celebruje wspólne przestrzenie, w których wszyscy powinni czuć się dobrze i bezpiecznie!

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki kształtuje nową jakość w myśleniu o przestrzeniach wspólnych. W Dziale Edukacji opracowuje programy i strategie kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. W Instytucie powołany został też Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej, poprzez który wypracowywane zostają rozwiązania systemowe – aby edukacja architektoniczna funkcjonowała jako stały element edukacji w Polsce.
Dział Projektów Zewnętrznych i Wystaw to miejsce, w który Instytut inicjuje i przygotowuje ekspozycje, projekty lokalne oraz współpracuje z naszymi Partnerami.
Dział Naukowy, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji opiekuje się bezcennymi materiałami (takimi jak projekty architektoniczne i fotografie) oraz przybliża je szerokiej publiczności.