Organizator:

Firma Abion - wystawcą Forum Dostępności

Podziel się

Oprócz części panelowej i wystąpień ekspertów Forum Dostępności będzie obejmowało także część wystawienniczą ❗ ❗ Firma Abion - oferująca kompleksowy pakiet usług przystosowujący obiekty do potrzeb ludzi, którzy na co dzień zmagają się z różnego rodzaju dysfunkcjami, utrudniającymi, bądź uniemożliwiającymi im swobodne korzystanie z przestrzeni publicznych - osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych czy niedowidzących - została Wystawcą Forum Dostępności ❗ ❗