Organizator:

Aorta budynku. Windy

Podziel się

Winda to dziś jeden z elementów zarządzania komunikacją w budynku. Trzeba ją widzieć w kontekście systemu, który musi być zorganizowany w sposób dostępny na każdym poziomie.

Prowadzący:

dr inż. Marcin Gawroński -

Prezydent w Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC,

Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Polska

Jest praktykiem z ponad trzynastoletnim doświadczeniem w branży budownictwa zrównoważonego.

Jest Dyrektorem ponad 40-osobowego, wielokrotnie nagradzanego Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Polska – lidera rynku w Polsce w zakresie usług związanych z certyfikacjami wielokryterialnymi oraz wspomaganiem procesu realizacji zielonych inwestycji.
Posiada licencje międzynarodowych systemów certyfikacji BREEAM i LEED.
Marcin jest też autorem kilkunastu publikacji z obszarów związanych z budownictwem ekologicznym.
Przewodzi Fundacji Miasta Przyszłości, która wspiera inicjatywy związane z tworzeniem nowoczesnych i przyjaznych miast oraz organizuje konferencję #MiastaPrzyszłości.

Jest miłośnikiem idei wolontariatu - zaangażowany od lat w Akcję Płotek, Szlachetną Paczkę czy honorowe krwiodawstwo.

 

Paneliści: 

Robert Kazimierski

Doradca Zarządu Global Lift Polska. Innowator na rynku dźwigowym. Współtwórca pierwszej na świecie metodyki komercjalizacji.

Menadżer, przedsiębiorca, wykładowca akademicki. Specjalista ds. zarządzania strategicznego i marketingowego. Były dziennikarz, producent telewizyjny, menadżer mediów. Twórca innowacyjnych projektów biznesowych z zakresu m.in. handlu, technologii, mediów, reklamy, energetyki. Szkoli biznesowo przedstawicieli wielu sektorów i branż i zawodów.

 

Anna Klepacz  - Bank Gospodarstwa Krajowego

Od ponad 15 lat związana z sektorem bankowym, głównie w obszarze mieszkaniowym oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Od 2020 roku ekspertka ds. finansowania inwestycji ze środków unijnych w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, który – w ramach rządowego Programu Dostępność Plus – udziela preferencyjnych pożyczek z Funduszu Dostępności. Ocenia audyty dostępności pod kątem kwalifikowalności projektów oraz zdolność kredytową inwestorów, którzy ubiegają się o finansowanie. Ponadto prowadzi również szkolenia, które promują Fundusz Dostępności jako nową możliwość likwidowania barier architektonicznych w budynkach. Liderka prostego języka oraz członkini zespołu projektowego „Dostępny BGK” w zakresie dostępnych produktów banku.

 

Kamil Kowalski - Dyrektor Integracja LAB oraz Działu Usług Eksperckich w Fundacji Integracja. Wykładowca ergonomii na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.

Laureat m.in. Nagrody Ministra Infrastruktury oraz Medalu Stulecia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Przeprowadził blisko 1 500 audytów dostępności różnego rodzaju obiektów, w tym dworców kolejowych, lotnisk, urzędów, muzeów i teatrów, uczelni wyższych, budynków biurowych, mieszkalnych, hotelarskich, centrów handlowych i innych obiektów usługowych.

W latach 2012-2014 ekspert Narodowego Centrum Kultury w zespole sterującym programu „Rozwój infrastruktury kultury”.

W latach 2016-2017 ekspert w zespole pracującym przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nad zmianami przepisów budowlanych.

Od 2020 roku członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Autor publikacji na temat planowania dostępności, m.in.: „Planowanie dostępności – polskie uwarunkowania prawne i praktyka” (w: Niepełnosprawność, PFRON), „ABC specjalisty. Przepisy dotyczące projektowania” oraz „ABC specjalisty. Pomieszczenia sanitarne” (w: „Architektura Murator. Warsztat architekta” 12/2016), „Stan infrastruktury budowlanej i zabezpieczeniowej w muzeach. Raport” (NIMOZ 2016), „Włącznik” (Fundacja Integracja, Warszawa 2017).

 

Zbigniew Pelczar

absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Mechaniki Budowy Maszyn.  W sprzedaży ma ponad 20 letnie doświadczenie. Obecnie Zbigniew jest  Kierownikiem ds. Klientów Kluczowych MOD w firmie Schindler Polska.

Jego głównym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług i kompleksowego wsparcia technicznego dla klientów. Dzięki jego wiedzy i specjalistycznym umiejętnościom, Zbigniew pomaga klientom w podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji i wymiany dźwigów, uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby i zalecenia.

Zbigniew Pelczar zdobył zaufanie klientów oraz osiągnął znaczące sukcesy ponieważ nie boi się wyzwań i nietypowych projektów.

Poza pracą, Zbigniew czerpie radość z poszerzania swojej wiedzy na temat nowych technologii oraz zabytkowych samochodów, które ożywiają jego pasję do wyzwań i doskonalenia się.